Φορείς υλοποίησης

Image
Image

Συμπράττοντες φορείς

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων
Βασ. Ηρακλείου 12, 546 25, Θεσσαλονίκη
icsj.contact@gmail.com 
https://www.icsj.net/